Krediti

Finansiranje kratkoročne potrebe za likvidnim sredstvima

Finansiranje kratkoročne potrebe za likvidnim sredstvima

Finansiranje dugotrajnih obrtnih sredstava

Finansiranje uvoznih i / ili izvoznih poslova

Refinansiranje

Finansiranje obaveza prema državnim i javnim institucijama

Finansiranje stambeno-poslovne izgradnje

Finansiranje preuzimanja

Finansiranje projekata

Finansiranje različitih investicija

Kreditna linija Republike Turske