Finansiranje različitih investicija

Ročnost privrednih kredita (ovisno o namjeni i potrebama klijenta) može biti kratkoročna (do 1 godine) i dugoročna (preko 1 godine). Maksimalna ročnost dugoročnih privrednih kredita ne smije prijeći 120 mjeseci ili 10 godina.

Kod bezgotovinskih plasmana (garancije, akreditivi) rok trajanja zavisi od osnovnog posla na osnovu kojih se isti odobravaju.