Finansiranje obaveza prema državnim i javnim institucijama

Namjena: finansiranje obaveza po porezima, obavezama i sličnim davanjima prema državi, te obaveze prema drugim privrednim subjektima (trgovački kredit ili kredit od dobavljača i sl.).