Ticari İşletmelerinin Devlet ve Kamu Kuruluşlarına Karşı Olan Diğer Yükümlülüklerinin Finansmanı

Amaç: vergi yükümlülükleri, devlete karşı yükümlülükler ve bn. ödemeler), diğer ticari  işletmelere karşı yükümlülükler (ticaret kredisi veya tedarikçiden alınan kredi vb.),