Devretme İşlerinin Finansmanı

Amaç: şirket, hisse senedi veya pay satın alınması