Krediler

Ticari İşletmenin Kısa Vadeli Likidite İhtiyaçlarının Karşılanması

Cari ya da Döner Varlıklar Finansmanı

Kalıcı Döner Varlıkların Finansmanı

Ticari İşletmelerinin İthalat ve / veya İhracat İşlerinin Finansmanı

Refinansman

Ticari İşletmelerinin Devlet ve Kamu Kuruluşlarına Karşı Olan Diğer Yükümlülüklerinin Finansmanı

Konut - İş Binasının İnşaatının Finansmanı

Devretme İşerinin Finansmanı

Projelerin Finans Edilmesi

Çeşitli Yatırımların Finansmanı

Türkiye Cumhuriyeti Kredi Hattı