Çeşitli Yatırımların Finansmanı

Ticari kredilerin vade yapısı ( müşterinin amacı ve ihtiyacına bağlı olarak) kısa vadeli  ( 1 yıla kadar) ve  uzun vadeli ( 1 yıldan fazla) olabilir. Uzun vadeli ticari kredilerinin azami vade yapısı 120 ayı ya da 10 yılı geçmemesi gerekir.
Gayrinakit plasmanların ( teminat mektupları, akreditifler) geçerlilik süresi, onaylandıkları ana işe bağlıdır.