Kalıcı Döner Varlıkların Finansmanı

Amaç: Ciro arttırmak ve sabit para akışını sağlamak amacıyla, normal faaliyet için gerekli olan döner varlıkların uzun vadeli olarak finans edilmesi

Tutar: Finansman amacına, müşterinin finansal durumuna, teminat araçlarına ve Banka kararına göre diğer göstergelere bağlı olarak belirlenecektir

Vade: 1-3 yıl