Projelerin Finans Edilmesi

Amaç: Sadece müşterinin krediilitesine değil de, oluşturulan nakit akışına dayalı sanayi veya altyapı projelerinin (konut, iş, iş-konut)  uzun vadeli finansmanı. Proje finansmanı, müşterinin projede katılmasını kapsar, proje finansmanı için teminat genel olarak konu olan proje mal varlığı alınmaktadır, ancak diğer teminat araçları da alınabilmektedir. Yatırımcının projede yer alıp almaması projenin büyüklüğüne, müşterinin ödeme gücüne, planlanan nakit akışlarına, ön satış, kira sözleşmesine bağlı olup, en az inşaat arsası ve gerekli izinlerin alınması anlamına gelir.

Vade: 1-10 godina.