Ticari İşletmenin Kısa Vadeli Likidite İhtiyaçlarının Karşılanması

Amaç: Firmanın likiditesini iyileştirmek için gerekli olan parasal varlıkların sağlanması.

Tutar: Finansman amacına, müşterinin finansal durumuna, teminat araçlarına ve Banka kararına göre diğer göstergelere bağlı olarak belirlenecektir

Vade: 1 yıl