Konut - İş Binasının İnşaatının Finansmanı

Amaç: Oluşturulan para akışına dayalı konut-iş binasının, konut binalarının uzun vadeli olarak finans edilmesi