Finansiranje preuzimanja

Namjena: finansiranje kupovine preduzeća; dionica ili udjela