Finansiranje obrtnih ili tekućih sredstava

Namjena: nabavka sirovina, zaliha trgovačke robe ili repromaterijala.

Iznos: u zavisnosti od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok: 1 godina.