Finansiranje uvoznih i / ili izvoznih poslova

ZiraatBank BH pruža podršku firmama koje se bave uvozom/izvozom proizvoda i usluga, prvenstveno putem garancija i akreditiva.

Za detaljnije informacije molimo da se obratite u Vama najbližu poslovnicu.