Akcije

Krediti za turističke aranžmane u saradnji sa agencijom Fibula Air

Akcija za uposlenike Ministarstva odbrane i pripadnike Oružanih snaga

Kampanja za penzionere

Kampanja za uposlenike institucija obrazovanja

Gotovinski krediti - Back To School