Vizija Misija

NAŠA VIZIJA

je da prateći promjene u ekonomskoj konjunkturi na nacionalnoj i globalnoj razini, u cilju brzog i efikasnog ispunjenja potreba realnog sektora i klijenata fizičkih lica i radi podrške održivoj budućnosti, sa našom perspektivom usmjerenom na inovacije i razvoj, stvorimo i istaknemo vrijednosti za klijente, uposlenike, Banku i za Bosnu i Hercegovinu, te na taj način ponesemo titulu “regionalne moći”.

NAŠA MISIJA

je da u cilju ispunjenja ekonomskih i društvenih potreba današnjice, doprinosemo razvoju ekonomskog i bankarskog sektora Bosne i Hercegovine sa snažnim i održivim finansijskim performansama, te da putem komunikacije usmjerene na rješenja i rezultate, koristeći tehničke vještine i iskustvo, povećamo životne standarde građana zemlje, igrajući vodeću ulogu u jačanju komercijalnih veza i povećanju globalnih ulaganja posebno u Turskoj i zemljama u regiji, a sve u skladu sa ciljevima i strategijama matične Banke, te shodno načelima održivih snažnih finansijskih performansi da razvijemo bankarstvo koje se bazira na ljudske resurse i ekonomiju.

NAŠA POLITIKA ODRŽIVOSTI

je da se ekološki i društveni faktori odraze kako na aktivnosti Banke tako i na mehanizam kreditiranja te da se u skladu sa strategijom Bankarstva usmjerenoj na poštivanje ljudi i okoline, pruži podršku razvojno orijentiranim ulaganjima.

NAŠE VRIJEDNOSTI

  • Zadovoljstvo klijenata
  • Brza i kvalitetna usluga
  • Održivost
  • Inovacija i razvoj
  • Digitalizacija
  • Dinamizam