Uprava

Nadzorni odbor

 • Mehmet Şükrü TAŞCI
  Predsjednik Nadzornog odbora
 • Emin TURAN 
  Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
 • Ahmet FAKI
  Član Nadzornog odbora
 • Batuhan MUMCU
  Član Nadzornog odbora
   
 • Enes ALIŠKOVIĆ
  Član Nadzornog odbora

Uprava Banke

 • Bülent SUER
  Predsjednik Uprave
 • Onur ALTIN
  Član Uprave
 • Mirela ŠUMAN
  Član Uprave
 • Emira HUSKIĆ
  Član Uprave

Odbor za reviziju

 • Selçuk ÖNTEMEL
  Predsjednik Odbora za reviziju
 • Zeliha IŞIKHAN
  Zamjenik Predsjednika Odbora za reviziju
 • Zinka FETAHOVIĆ
  Član Odbora za reviziju