Vizyon Misyon

VİZYONUMUZ

Ulusal ve küresel düzeyde, ekonomik konjonktürdeki değişiklikleri takip ederek, reel sektör ve bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak, sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için yenilik ve gelişim odaklı bakış açımızla müşterilerimiz, çalışanlarımız, Bankamız ve Bosna Hersek için değer ve fark yaratarak “bölgesel güç” unvanını kazanmaktır.

MİSYONUMUZ

Bugünün ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını gelecek kuşakların olanaklarından ödün vermeden karşılayabilmek adına güçlü ve sürdürülebilir bir finansal performans ile Bosna-Hersek ekonomisi ve bankacılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, çözüm ve sonuç odaklı iletişim ile teknik bilgi birikimimizi ülke vatandaşlarının hayat standartlarının artırılmasında kullanmak, Özellikle Türkiye ve Bölge Ülkeleri ile olan ticari bağların kuvvetlendirilmesinde ve Küresel yatırımların artmasında baş rol oynayarak ana Bankamız hedef ve stratejileri çerçevesinde sürdürülebilir güçlü finansal performans ilkeleri gereğince odağı insan ve ekonomi olan bir bankacılıktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

İnsana ve çevreye saygılı bankacılık stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilir finansman politikamız ile kalkınma odaklı yatırımların desteklenmesi, güçlü finansal performans ile çevresel ve sosyal faktörlerin bankanın hem kendi faaliyetlerine hem de kredilendirme mekanizmalarına yansıtılması hedeflenmektedir.

DEĞERLERİMİZ

  • Müşteri Memnuniyeti
  • Hızlı ve Kaliteli Hizmet
  • Sürdürülebilirlik
  • Yenilik ve gelişim
  • Dijitalleşme
  • Dinamizm