Poljoprivredni Krediti

Poljoprivredni krediti su kratkoročni ili dugoročni krediti, čija namjena je finansiranje kupovine opreme i repromaterijala poljoprivrednih proizvođača.

Karakteristike:

  • Maksimalan rok otplate kredita za kupovinu opreme je 96 mjeseci, a za kupovinu repromaterijala 36 mjeseci;
  • Krediti se mogu otplaćivati i sa fleksibilnom i sa kombinovanom otplatom glavnice i kamate, sa mjesečnim i kvartalnim ratama ili načinom otplate glavnice i kamate koja je odgovarajuća gotovinskim tokovima klijenta – dužnika;
  • kreditna sredstva se isplaćuju na račun prodavca opreme ili repromaterijala, a sve na osnovu fakture, profakture i slično.