Krediti za građevinsku dogradnju, Renoviranje i adaptaciju

Aplicirajte za kredit za dogradnju, renoviranje, adaptaciju ili izgradnju novog stambenog objekta.

Karakteristike:

  • Maksimalan rok otplate 240 mjeseci;
  • Isplata na osnovu faktura ili druge dokumentacije koja ukazuje na namjenu utroška sredstava;
  • Isplata u gotovini maksimalno do 30% iznosa kredita (max 30.000,00 KM).


Za dodatne informacije posjetite ili kontaktirajte Vama najbližu poslovnicu.