Potrošački Krediti

Potrošački krediti su krediti čija namjena je finansiranje kupovine najrazličitijih roba (bijela tehnika, namještaj, dugotrajna potrošačka dobra, itd.) i usluga (usluge liječenja – zdravstvene usluge, obrazovne usluge – školovanje, turistički aranžmani, itd.) koji se na osnovu dostavljene fakture (računa, predračuna, proforma faktura) isplaćuju na račun prodavca roba i usluga.
Maksimalan rok otplate kredita je 120 mjeseci.