Tarım Kredileri

Tarım üreticilerinin ekipman ve hammaddelerinin satın alınması amacıyla kullandırılan kısa veya uzun vadeli kredilerdir.

Özellikleri:

  • Ekipman satın alınması amaçlı kredilerin azami ödeme vadesi 96 ay, hammadde satın alınması amaçlı krediler için ise 36 aydır;
  • Ana para borcunun esnek geri ödeme kombinasyonu veya aylık, üç aylık takistlerde geri ödeme, müşterinin –borçlunun nakit akışına uygun diğer geri ödeme şekilleri belirlenebilir;
  • Kredi tutarı,  fatura, ön fatura vb. belgeye istinaden ekipman veya hammadde satıcısının hesabına yatırılır.