Refinansman / Borç (Kapatma) Transfer Kredileri

Kredilerinizi en basit şekilde ödemek mi istiyorsunuz? Onları biz finanse edelim!

Refinasman kredileri Bankamızda ve diğer bankalarda bulunan bir veya birkaç kredi yükümlülüğünün kapatılmasına yönelik kullandırılan kısa veya uzun vadeli, belirli amaçlı kredilerdir.

Özellikleri:

  • Kredi 50.000,00 KM tutarına kadar ve azami 10 yıl vadeli olarak tahsis edilebilir (ipotek veya mevduat teminatıyla güvence altına alınmış olanlar haricinde); 
  • Teminatı ipotek olan refinansman söz konusu olduğunda azami ödeme vadesi 240 aydır;
  • Kredi tutarı, kalan borç ile ilgili teyit belgesine istinaden kullandırılır;
  • Kredi miktarının %30'una kadar (azami 30.000,00 KM) nakit olarak ödenme imkanı mevcut.