Inostrani Platni Promet

ZiraatBank BH dd nudi brz, kvalitetan i siguran transfer novca u inostranstvo sa deviznih računa klijenata Banke.

Slanje novca u inostranstvo vlasnici deviznih računa mogu vršiti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim propisima koje donosi Banka,a po osnovu troškova izdržavanja porodice, poklona, pomoći, plaćanja robe i usluga u inostranstvu uz prezentiranje odgovarajuće dokumentacije.

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke. Od 2003. godine komitenti ZiraatBank BH dd pored klasičnog poslovanja mogu koristiti i usluge elektronskog bankarstva koje omogućava obavljane platnog prometa na brz i efikasan način.

Uz pomoć naše usluge elektronskog bankarstva poslujte sa nama 24 sata dnevno,svih sedam dana u sedmici bez obaveze dolaska u banku.

Napomena: Vašim poslovnim partnerima za izvršenje plaćanja iz inostranstva, obavezno dostavite i Vaš IBAN broj računa u ZiraatBank BH dd.