Korespondentne Banke

Kao kćerka-banka jedne od najvećih turskih državnih banka, ZiraatBank BH dd je potpomognuta sa razgranatom mrežom korespondentnog bankarstva majke-banke T.C.Ziraat Bankasi A.S. Turska.

Ova mreža svojim snažnim prisustvom u 18 zemalja širom svijeta doprinosi međunarodnim operacijama Banke, uz čiju podršku naše korespondentno bankarstvo također razvija i održava odnose s bankama i financijskim institucijama širom svijeta.

U okviru korespondentnog bankarstva nasa Banka Vam nudi sljedece usluge:

  • direktne konfirmacije garancija i akreditiva od strane prvoklasnih inostranih banaka
  • upravljenje gotovinom
  • prijenos sredstava/plaćanja