Sefovi

Namjena:    Usluga sefova je namijenjena klijentima Banke za čuvanje raznih dokumenata (štedna knjižica, police osiguranja, testament, ugovori), vrijedne stvari, plemeniti metal, nakit, filatelističke i numizmatičke zbirke, razni ključevi, vrijednosni papiri i sl.

Korisnik:    Usuga sefova mogu koristiti:
                    •    fizička lica
                    •    pravna lica

Značenje pojma „sef“:    U bankarskom poslovanju, sefovima se podrazumijevaju čelični pretinci (ormarići), ugrađeni u posebna trezorska odjeljenja ili smještaj u odgovarajuće sef kase, namijenjene za davanje u zakup klijentima Banke – fizičkim i pravnim licima i drugim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, radi čuvanja vrijednosnih predmeta i dokumenata.

Trajanje zakupa:    Korisnik zakupljuje sef Banke na određeni period, na 6 (šest) ili na 12 (dvanaest) mjeseci.

Lokacija zakupa sefa:    U zgradi Direkcije ZiraatBank BH dd, u ulici Zmaja od Bosne 47 c, Sarajevo