Kasa

Amaç:    Emanet kasası hizmeti, Banka'nın müşterileri için çeşitli belgeler (mevduat cüzdanı, sigorta poliçeleri, vasiyetnameler, sözleşmeler), değerli eşyalar, değerli metal, mücevher, filatelik ve nümismatik koleksiyonlar, çeşitli anahtarlar, menkul kıymetler vb. özel eşyaların saklanması için kullanılır.

Hedef Kitle :   
                    •    Gerçek kişiler
                    •    Tüzel kişiler

„kasa“ teriminin anlamı:    Bankacılık işlerinde kasa derken, kıymetli eşyaların depolanması amacıyla Banka'nın müşterilerine - gerçek ve tüzel kişilere ve diğer ilgili gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmek üzere özel kasalara veya uygun kasalara yerleştirilen çelik bölmeler (dolaplar) kastedilir.

Kira süresi:    Kullanıcı Banka kasasını belirli süreliğine, 6 ve ya 12 aya kadar kiralamaktadır.

Kasanın kiralanma yeri:    ZiraatBank BH dd Genel Müdürlük binasında, Zmaja od Bosne 47 c, Sarajevo adresinde