Virtualna kartica

Virtualna kreditna kartica se kreira kroz digitalne kanale ZiraatBank BH od strane korisnika osnovne Bankkart kreditne kartice. Kroz pripadajući meni u sklopu digitalnih kanala korisnik u svakom trenutku ima mogućnost izmjene limita Virtualne kartice. Novi broj kartice neovisan o osnovnoj kreditnoj kartici, mogućnost kreiranja do 10 virtualnih kartica u toku jedne godine, potpuna kontrola limita i 3D Secure sigurnosni standard vam omogućavaju sigurnu i jednostavnu internet kupovinu. 

Jedinstveni proizvod ove vrste u BiH, Bankkart Virtualna kartica za sve vaše internet potrebe. 

Bankkart 

Misli na tebe.