Bankkart kreditne kartice

Osobine proizvoda:

-Bankkart kartica kombinuje dva tipa platnih kartica, kreditnu i debitnu, u jedan proizvod. 

-Bankkart kartica je praktičan proizvod za sve Vaše potrebe.

 -Korisnici Bankkart kartice imaju mogućnost raspolaganja sredstvima sa tekućeg računa i kreditnim limitom putem jedne plastike.

 -Broj kreditne kartice se nalazi na prednjoj strani, dok se broj debitne kartice nalazi na poleđini Bankkart kartice. Prilikom korištenja Bankkart  kartice na POS ili ATM uređajima korisnik će imati jednostavan izbor kreditne ili debitne strane Bankkart kartice.

 -Bankkart kartica nudi pristup Vašem novcu na bankomatima i šalterima banaka širom svijeta, te plaćanje na POS terminalima sa pristupom sredstvima 24/7.

 -Bankkart omogućava sigurnu kupovinu korištenjem PIN-a.

 -Bankkart kartica omogućava plaćanje putem Interneta.

 -Bankkart kartica klijentima omogućava brojne beneficije kroz periodične kampanje kod trgovaca sa kojima Banka ima sklopljen ugovor.

 -Sa kreditnom stranom Bankkart kartice imate mogućnost plaćanja na rate bez kamata i naknada kod trgovaca sa kojima Banka ima sklopljen ugovor.

 -Sa kreditnom stranom Bankkakrt kartice imate mogućnost zarađivanja bonusa kod trgovaca sa kojima Banka ima sklopljen ugovor.

 -Bankkart kartica omogućava beskontaktno plaćanja na POS uređajima-bez obaveze unosa PIN-a do 60,00KM. Prilikom beskontaktnog plaćanja na POS uređajima, transakcija će biti realizovana sa kreditne strane kartice.