Otvorena štednja

Jedan od oblika štednje koji spada među najjednostavnije načine je otvorena štednja. Broj dana štednje birate Vi. To je oblik štednje koji daje mogućnosti dodavanja novca na postojeći ulog, te u slučaju potrebe podizanje djelimičnog iznosa bez prekidanja postojećeg ugovora o štednji. Idealan je model dječije štednje.

Otvorena štednja omogućava Vam:

  • Besplatno otvaranje računa,
  • Novac možete polagati na račun kad god to želite,
  • Novac se može podići u bilo kojoj filijali.
  • Račun možete otvoriti u KM ili stranoj valuti bez minimalnog uloga

Kamatne stope na otvorenu štednu

OTVORENA ŠTEDNJA U KM

 

NKS (%)

*EKS (%)

31-90 DANA

-

-

91-180 DANA

-

-

181-365 DANA

-

-

366-540 DANA

0,25

0,25

541 - 3.240 DANA

0,60

0,60

 

OTVORENA ŠTEDNJA U EUR/USD

 

NKS (%)

*EKS (%)

31-90 DANA

-

-

91-180 DANA

-

-

181-365 DANA

-

-

366-540 DANA

0,25

0,25

541 - 3.240 DANA

0,60

0,60

* EKS je izračunata za depozite u iznosu 30.000,00 KM, 30.000,00 EUR, 30.000,00 USD

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.