Ono što nudimo za Vašu sigurnost

Sigurnosne preporuke u internet bankarstvu Ziraat e-Bank

Kako biste pristupili aplikaciji internet bankarstva za fizička i pravna lica, potrebno je imati pristup internetu, instaliran browser (preglednik) i link za aplikaciju koji se nalazi na web stranici banke www.ziraatbank.ba. Preporučeni browseri su Chrome, Firefox, Opera i MS Edge.

Kako biste instalirali i koristili aplikaciju internet bankarstva za fizička i pravna lica potrebno je da na Vašem mobilnom uređaju instalirate mToken. Instalacija mTokena vrši se na način da se instalira aplikacija ZiraatBank BH Mobile sa odgovarajuće lokacije (Google Play Store/Huawei AppGallery - za mobilne uređaje sa Android operativnim sistemom ili sa Apple Store – za mobilne uređaje sa iOS operativnim sistemom). Ukoliko do sada niste koristili internet na svom mobilnom telefonu kontaktirajte mobilnog operatera ili se spojite na sigurnu Wifi mrežu.

Nakon što ugovorite uslugu internet bankarstva za fizička kao i za pravna lica u kratkom roku ćete putem SMS poruke zaprimiti aktivacijski ključ u obliku osam karaktera, dok ćete identifikacijski ključ zaprimiti putem e-maila koji također sadrži osam karaktera. Aktivacijski i identifikacijski ključ potrebno je unijeti samo kod aktivacije aplikacije. Uspješnom aktivacijom otvorit će Vam se ekran za odabir korisničkog PIN-a. Korisnički PIN je broj od 4-10 znakova poznat samo Vama, te ga je potrebno upamtiti. Pri svakom sljedećem pokretanju mTokena aplikacija će od Vas tražiti samo unos korisničkog PIN-a. Nakon što ste odabrali PIN možete početi koristiti usluge internet bankarstva.

Pristup treba biti omogućen upisivanjem"https://www.ziraatbank.ba" u adresnu traku pretraživača, a pristup adresi Ziraat e-Bank https://ebanking.ziraatbank.ba/#/auth/login.

Ako ne izvršite nijednu transakciju u roku od 5 minuta trajanja sesije Ziraat e-Bank, pojaviće se poruka da je sesija istekla i bit ćete odjavljeni iz sesije.

Sigurnosne preporuke u mobilnom bankarstvu ZiraatBank BH Mobile

Kako biste instalirali i koristili aplikaciju mobilnog bankarstva potreban Vam je pristup Internetu s Vašeg mobilnog telefona. Ukoliko do sada niste koristili Internet na svom mobilnom telefonu kontaktirajte mobilnog operatera ili se spojite na sigurnu Wifi mrežu.

Nakon što ste ugovorili uslugu mobilnog bankarstva u kratkom roku ćete putem SMS poruke zaprimiti aktivacijski ključ u obliku osam karaktera, dok ćete identifikacijski ključ zaprimiti putem e-maila koji također sadrži osam karaktera. Aktivacijski i identifikacijski ključ potrebno je unijeti samo kod prvog pokretanja aplikacije. Uspješnom aktivacijom otvorit će Vam se ekran za odabir korisničkog PIN-a. Korisnički PIN jest broj od 4-10 znakova poznat samo Vama te ga je potrebno upamtiti. Pri svakom sljedećem pokretanju aplikacije nakon odabira PIN-a, aplikacija će od Vas tražiti samo unos korisničkog PIN-a. Prijava se sastoji od unosa korisničkog PIN-a kojeg ste odabrali u postupku aktivacije aplikacije.

Ukoliko ste zaboravili korisnički PIN potrebno je obavijestiti Banku kako bi Banka napravila poništenje trenutnog PIN-a. Više o tome možete pročitati pod https://www.ziraatbank.ba/bs/faq-digitalno-bankarstvo.

Ukoliko tri puta unesete pogrešan PIN bit će Vam blokirana usluga mobilnog bankarstva. U ovom slučaju potrebno je obavijestiti Banku kako bi Vam izvršila deblokadu PIN-a.

Nakon što ste unijeli ispravan PIN možete početi koristiti usluge mobilnog bankarstva.

Sigurnosne preporuke u Call Centru 

Svi razgovori koje vodite sa našim agentima Call Centra se snimaju s ciljem unaprijeđenja kvalitete ove usluge.

U svim pozivima upućenim od strane ZiraatBank BH, bićete pozvani na broj koji je registrovan u Banci. Zbog čega savjetujemo da izmjene broja telefona redovno ažurirate.

Sigurnosne preporuke na ATM-u

  • Pri korištenju ATM-a, ne tražite i ne prihvatajte ponude pomoći od ljudi koje ne poznajete.
  • PIN kod ne treba zapisivati i čuvati zajedno sa platnom karticom..
  • Prilikom kreiranja lozinke nemojte koristiti svoje lične podatke. Ako je moguće povremeno promijenite lozinku.
  • Ne odgovarajte na elektronske poruke ili telefonske pozive u kojima se od Vas zahtijevaju lični podaci ili podaci o karticama.
  • Uposlenici Banke od Vas nikada neće telefonskim putem tražiti da komunicirate puni broj kartice, PIN kod, datum isteka kartice ili kontrolni broj s poleđine kartice.

U slučaju da vaša kartica bude zadržana u ATM-u, ukradena ili izgubljena, odmah pozovite naš Call centar / kontakt centar za blokadu kartica na broj (033) 252-243/244