Stambeni Krediti

Stambeni krediti su kratkoročni ili dugoročni, namjenski krediti, čija namjena je finansiranje kupovine stambene jedinice podnosioca zahtjeva za kredit.

Karakteristike:

  • Maksimalan rok otplate kredita 300 mjeseci;
  • Isplata na osnovu kupoprodajnog ugovora;
  • Isplata u gotovini maksimalno do 30% iznosa kredita (max 30.000,00 KM), a za potrebe zavisnih troškova kupovine.