Business kreditna kartica

Business kreditna kartica je kartica koja se izdaje pravnim licima a čija je prvenstvena namjena plaćanje roba i usluga od strane ovlaštenih osoba a za račun pravnog lica.

Vrsta business kreditnih kartica koje ZiraatBank BiH dd izdaje pravnim licima su:

  • MasterCard Business Card.

Business kreditna kartica se može izdati svakom pravnom licu sa registrovanom djelatnošću i sa sjedištem u Bosni i Hercegovini ili predstavništvu stranog pravnog lica u Bosni i Hercegovini koje je Banci podnijelo Zahtjev za izdavanje Business kreditnih kartica pravnim licima. Osim što sadrži naziv firme, business kartica sadrži i ime dodatnog korisnika na kojeg glasi, odnosno, fizičke osobe ovlaštene od strane firme.

Broj dodatanih korisnika business kreditnih kartica nije ograničen.

Rok važenja kartica je 4 godine.

Maksimalni limit kojeg je moguće odobriti pravnom licu iznosi 20.000,00 KM.