Obavijest za klijente sa statusom "nerezidenti"

Poštovani klijenti, 
 
u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima te internim aktima ZiraatBank BH dd, obavještavamo vas da je neophodna obnova statusne dokumentacije, jednom godišnje, najkasnije do 31.03. tekuće godine.
Navedena dokumentacija obuhvata:
-  Izvod iz upisa u registar domicilne države
-  Rješenje nadležnog ministarstva
-  Ispravno popunjen karton deponovanih potpisa
-  Zahtjev/i za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta I promjenu adrese stana na obrascu PBA-1
-  Poreska uvjerenja (ako je mijenjano sjedište pravnog lica)
-  Identifikacioni dokument (pasoš)  I Odobrenje za boravak nerezidenta – fizičkog lica, u slučaju isteka roka važenja prethodno dostavljenog dokumenta
- Ostala dokumentacija na zahtjev Banke
 
Nadamo se da ćete, na obostrano zadovoljstvo, na vrijeme izvršiti navedenu obavezu, obzirom da je Banka u suprotnom dužna postupiti u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata u banci,
odnosno informisati  Federalno ministarstvo finansija - Devizni odjel Finansijske policije, te blokirati korištenje sredstava na računu kao i nove prilive.