Yerleşik olmayan müşterilere yönelik bildirim

Değerli müşterilerimiz,

Yürürlükteki yasal düzenlemelerine ve ZiraatBank BH dd'nin iç mevzuatlarına uygun olarak, statü belgelerinizin yılda bir kez olmak üzere, cari yılda en geç 31 Marta kadar güncellenmesi gerektiğini bildirmek isteriz.

Güncellenmesi gereken belgeler şunlardır:

- İkametgah devletinde verilmiş sicil kayıt sureti,

- Yetkili bakanlığının kesin kararı,

- Doğru şekilde doldurulmuş imza sirküleri,

- PBA-1 formunda ikamet/geçici ikamet bildirim/iptal ve oturma adresi değişikliği talebi,

- Vergi mükellefiyet belgeleri (eğer tüzel kişinin yönetim merkezi değiştirilmişse),

- Gerçek kişinin kimlik belgesi (pasaport)  ve oturma izni, eğer daha önce  verilenin geçerlilik süresi bitmişse,

- Bulunduğu ülkede ya da tescil edilen faaliyetin yapıldığı ülkede gerçekleşen son yıllık mali rapor ve bağımsız denetçinin hazırladıı faaliyet raporu

- Bankanın talebi üzerine diğer belgeler.

Karşılıklı memnuniyet çerçevesinde, bu yükümlülüğü zamanında yerine getireceğinizi umuyoruz. Aksi takdirde Bankamız, Yerleşik Olmayan Kişilere Bankada Hesap Açılması, İşletilmesi ve Kapatılmasına Ilişkin Şartlar ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hareket etmek, yani Federal Maliye Bakanlığı - Mali Polisi Döviz Birimi'ni bilgilendirip hesaptaki varlıkların kullanımını ve yeni girişleri engllemek ile yükümlü olacaktır.