Mobilno bankarstvo - fizička lica

Mobilno bankarstvo nove generacije.

Brze i sigurne transakcije sa bilo kojeg mjesta uz Ziraat Bank BH Mobile!

Jer to je Jednostavno I.

 

Funkcionalnosti aplikacije:

Uvid u stanje i pregled promjena po računima u Banci

Uvid u stanje oročenih depozita u Banci 

Uvid u stanje po kreditnim partijama u Banci

Pregled izvršenih naloga

Izvršavanje naloga platnog prometa unutar Banke, prema drugim bankama, te prema inostranstvu

Pregled kursne liste

Obavljanje konverzija valuta

Kreditni kalkulator, kalkulator štednje i kupoprodajni kalkulator

Uvid u ostale informacije o Banci (brojevi telefona, adrese poslovnica i bankomata itd.)

 

Usluga će se unaprijeđivati uvođenjem novih i doradom postojećih rješenja u budućnosti.

 

Sa QR kodom možete odmah preuzeti Android aplikaciju na Vaš telefon.                                                   Sa QR kodom možete odmah preuzeti IOS aplikaciju na Vaš telefon.