Devizni transferi -SWIFT

Šaljite novac u inostranstvo na siguran način!

Ino transferi se mogu izvršiti u bilo kojoj od naših poslovnica koristeći SWIFT ili Western Union.

(Detalji o Western Unionu nalaze se u odjeljku Western Union).

Broj računa / IBAN (međunarodni broj računa banke) primaoca potreban je za realiziranje ino transfera.

Podaci u nastavku moraju biti dostavljeni tačno i potpuno kako bi se vaš prijenos odvijao bez odgađanja i da bi primalac dobio sredstava na račun. Ove informacije se navode u obrascu zahtjeva za transfer.

Potrebni elementi za transfer

  • Ime i prezime pošiljaoca;
  • Adresa pošiljaoca i telefonski broj;
  • Ime i prezime primaoca;
  • Adresa primaoca;
  • Broj računa primaoca / IBAN;
  • Ime banke primaoca, šifra (Fedwire, BLZ, šifra sortiranja itd.) i SWIFT kod;
  • Svrha prenosa;
  • Vrsta naknada za devizni transfer (primalac / primatelj).

U državama članicama Europske unije umjesto broja računa koristi se IBAN. Za transfere u ove zemlje potrebno je da Vam primaoc dostavi ispravan IBAN.

IBAN brojevi počinju sa međunarodnim kodom zemlje i sadrže različite brojeve slova i numeričkih znakova.

Ako se neto iznos treba dostaviti primaocu, bankarski troškovi primaoca se također plaćaju sa računa pošiljatoca, uz navedenu naknadu za prenos.

Obavljajte transfere iz inostranstva na račune u našoj banci

Strani transferi mogu se izvršiti prema našoj banci iz bilo koje banke u svijetu.

SWIFT kod naše banke

SWIFT kod (BIC kod) naše banke je TZBBBA22.

IBAN (Međunarodni bankarski broj računa) koji koriste države članice Evropske unije Bosna i Hercegovina je usvojila 2007. Godine. Te godine izvršen je prelaz na IBAN sistem te su transferi počeli direktno dolaziti na račune naših klijenata.
Ispravan IBAN-a je od velikog značaj za brzinu I sigurnost transfera realizovanih prema računima u našoj banci.

  •  IBAN se sastoji od 20 znakova, uključujući i kod države BA.
  •  Da biste provjerili Vaš IBAN broj, obratite se najbližoj poslovnici.