Internet bankarstvo - pravna lica

Sigurno pristupite svom računu pomoću internet bankarstva i veoma lako obavljajte svoje bankarske transakcije.

Pomoću našeg internet bankarstva možete obavljati sve bankarske transakcije sa bilo kojeg mjesta, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

Koristeći ovu uslugu možete obavljati mnoge bankarske transakcije uz mnogo niže naknade i povoljnije cijene uz kontrolu svojih finansija u svakom trenutku.

 

ZiraatBank BH nudi dvije vrste internet bankarstva za pravna lica: Corporate Halcom E-banking i SME elektronsko bankarstvo.

 

Corporate Halcom E-banking

Corporate Halcom E-banking se bazira na pristupu aplikaciji putem USB-a ili putem sigurnosne kartice. Ukoliko klijent ima račune i u drugim bankama koje su korisnic Halcom elektronskog bankarstva, sa USB-om ili karticom može pristupiti računima u svim navedenim bankama.

Prije korištenja usluge, potrebno je da klijent podnese zahtjev u poslovnici (dokumentaciju možete pronaći na ovoj stranici), te instalira potrebnu aplikaciju.

 

Corporate Halcom E-banking klijentu nudi sljedeće vrste usluga:

- Pregled stanja i prometa po tekućem računu

- Prenos sredstava na vlastite KM i devizne račune 

- Prenos sredstava na račune pravnih i fizičkih lica unutar Banke

- Prenos sredstava na račune pravnih i fizičkih lica u drugim bankama u BiH

- Prenos sredstava na račune pravnih i fizičkih lica u drugim bankama van BiH

- Plaćanje računa javnih prihoda

- Konverziju sredstava sa vlastitog deviznog računa na KM račun i obrnuto (usluga mjenjačnice)

- Pregled statusa elektronskih naloga

- Preuzimanje izvoda u elektronskom obliku

- Uvid u u kursnu listu Banke

 

Korisničko uputstvo možete pronaći na sljedećem linku.

https://support.halcom.com/ba/faqs/prirucnici-i-upustva/