Ziraat'in Geçmişi

ZiraatBank BH d.d. 1996 yılında Bosna Hersek’te çalışmaya ve bankacılık hizmetleri vermeye hak kazanmıştır. 1997 yılının Mart ayında ise Bosna Hersek’te tamamı ilk yabancı sermayeli banka olarak Saraybosna’da faaliyete geçmiştir.

ZiraatBank BH d.d,  T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin iştirakıdır. Bankamız Bosna Hersek’te her türlü bankacılık hizmetini vermektedir; swift yoluyla ülke içi ve ülke dışı ödeme işlemleri, kambiyo işlemleri, ödeme kartlarının verilmesi ve yönetilmesi, uluslararası geçerli kredi kartlarının verilmesi ve yönetilmesi, tüketici kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri, kurumsal krediler, vesikalı işlemler ve teminat mektupları, Western union, internet bankacılığı, hesaplar, mevduatlar, ATM hizmetleri, POS terminalleri.

ZiraatBank BH dd'nin faaliyetlerindeki önemli tarihler:

1996 – Bankamız Bankacılık Acentesi'nden Bosna Hersek'te faaliyet göstermesi ve her türlü bankacılık hizmetini vermesi için izin almıştır 

1997 – Banka Bosna Hersek'te faaliyete geçmiştir  

1998 – Banka SWIFT grubu üyesi olmuştur

1999 – Uluslararası VISA, Eurocard ve Mastercard kartlarının verilmesi ve kabul edilmesi için lisans alınmıştır

1999 – Bankamız Bosna Hersek’te ödeme kartları veren ilk banka olmuştur

2000 – Banka, Western Union grubunun üyesi olmuştur

2002 – Çalışan başına elde edilen kara göre Bankamız Bosna Hersek'te birinci banka olmuştur

2003 – Elektronik bankacılık hizmeti sunmaya başlanmıştır 

2004 – Banka sermayesi 50.000.000,00 KM tutarına arttırılmıştır

2006 – Bankamız BH'te ilk Chipli kredi kartı sunmuştur 

TC Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük devlet bankası olarak çatısı altında 8 yurt içi iştirak, 9 yabancı şube/iştirak, 22 yabancı şube ve 1700 üzerinde yerli şube bulunmaktadır.  

19. yüzyılının ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak oluşturma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu.

Bu durumdan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı. 

Çiftçilerin kredilendirilmesi için çözüm bulunmasına devletin müdahale etmesi gerektiği fikri, o zamanın gazetelerinde ve resmi çevrelerde yerini yavaş yavaş buluyordu.

O zaman Osmanlı İmparatörlüğü'nün hükümlüğünde olan Niş kentinin valisi (Niş – Sırbistan'daki kent) Mithat Paşa, çeşitli alanlarda başarılı sonuçlar elde etti ve çiftçilerin karşılaştıkları zor koşullara da yakından tanık oldu. Araştırmaları sonucunda çiftçileri kurtarmak için devlet yardımına ihtiyaç olduğu sonucuna varmış ve 1863 yılında devlet tarafından ve Mithat Paşa'nın önderliğinde "Memleket  Sandıkları" kurulmuştur. Bu girişim ulusal bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçti ve günümüzün Ziraat Bankası'nın temelini oluşturdu.