Konsolide Olmayan Rakamlar

Bilanço Verileri (Milyon BAM)

30.04.2024.

Kredi Krediler 1.038,2
Toplam Aktifler 1.425,4
Mevduat 1.060,6
Özkaynaklar 260,0

Rasyolar (%)

30.04.2024.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu 19,44%
Takipteki Krediler (Brüt)/Toplam Krediler 18,27%
Aktif Karlılığı (ROA) 2,73%
Özkaynak Karlılığı (ROE) 21,90%