Karijera

ZiraatBank BH nudi mogućnost karijere svojim zaposlenima da se razvijaju u različitim oblastima bankarstva.

Vertikalna napredovanja u karijeri, koja su otvorena za one koji rade na različitim pozicijama kako bi unaprijedili svoju bankarsku karijeru jasno su utvrđeni u politikama HR-a, a u skladu sa položajem i područjem odgovornosti.

Pored toga, budući da smo svjesni da svaka pozicija stvara različitu vrijednost, u kontekstu naše tek  implementirane strukture pozicija, svim zaposlenicima nude se mogućnosti horizontalnog napredovanja i mogućnosti rada na različitim pozicijama.

U skladu sa performansama i sposobnostima, našim zaposlenicima nude se mogućnosti da dostignu svoje ciljeve  u karijeri kroz sistem ispita i obuke.

Prijave za posao zajedno sa biografijom možete poslati na e-mail adresu careers@ziraatbank.ba