Izmjena Tarifnika usluga Banke za pravna lica

 

Cijenjeni klijenti,

Obavještavamo vas da je izvršena izmjena Tarifnika usluga Banke za pravna lica, u dijelu:

-Jednokratno izdavanje pametne kartice i čitača kartice, nova tarifa 211,00 KM (stara tarifa 199,00 KM)

-Svaka nova pametna kartica, nova tarifa 129,00 KM (stara tarifa 117,00 KM)

uvodi se

-Naknada za vođenje neaktivnih računa (sa saldom iznad 0 KM): 10,00 KM

Navedene izmjene stupaju na snagu 10.05.2024.

Vaš ZiraatBank BH dd  Team