Internet bankarstvo - pravna lica (Ziraat e-Bank)

Internet bankarstvo nove generacije Ziraat e-Bank!

Brze i sigurne transakcije sa bilo kojeg mjesta! 

Jednostavan i praktičan pristup bankarskim uslugama.  
 
 Funkcionalnosti internet bankarstva za pravna lica su:

- Uvid u stanje i pregled promjena po računima u Banci;
- Uvid u stanje oročenih depozita u Banci;
- Uvid u stanje po kreditnim partijama;
- Pregled izvršenih naloga;
- Izvršavanje naloga platnog prometa unutar Banke, 
- Izvršavanje naloga platnog prometa prema drugim Bankama
- Izvršavanje naloga vanjskog platnog prometa;
- Pregled, unos i potpisivanje naloga 
- Višestruko potpisivanje;
- Pregled kursne liste;
- Konverzija valuta;
- Kreditni kalkulator, kalkulator štednje, kupoprodajni kalkulator
- Kreiranje šablona za plaćanje;
- Registrovanje primaoca za jednostavnije plaćanje naloga;
- Pregled posljednja 3 izvoda po business kreditnim karticama;
- Uplata na business kreditnu karticu;
- Pregled tekućeg izvoda za business kreditne kartice;
- Pregled rezervacija po business kreditnim karticama;
- Pregled nedospjelih rata po business kreditnim karticama
- Uvid u ostale informacije o Banci (brojevi telefona, adrese Filijala, radno vrijeme, adrese bankomata itd.)
- Upravljanje sa više pravnih lica unutar iste aplikacije

Nastavljamo sa unapređenjem i poboljšanjem kvaliteta usluga.