Instrukcija za isplatu mjesečnih primanja zaposlenicima

INSTRUKCIJA ZA ISPLATU MJESEČNIH PRIMANJA ZAPOSLENICIMA

ZiraatBank BH nudi svojim klijentima poslovnim subjektima čiji zaposlenici imaju otvorene transakcijske račune u našoj Banci  uslugu isplate mjesečnih primanja.

U cilju pojednostavljenja i optimizacije samog procesa usluge kao i povećanja sigurnosti razmjene podataka, ZiraatBank BH je kreirala univerzalnu formu spiska za isplate mjesečnih primanja u elektronskoj formi, čijim korištenjem ćete osigurati brže, jednostavnije i sigurnije evidentiranje mjesečnih primanja Vaših zaposlenika.

Elektronski spisak je spisak plata i drugih mjesečnih/ličnih primanja Vaših zaposlenika kreiran u Microsoft Excel formatu (*.xls).Postoje dvije vrste elektronskog spiska u zavisnosti od toga da li  Vaša firma ima otvoren transakcijski račun u  ZiraatBank BH ili ne:

Trans.račun poslovnog subjekta                                   (ako ste klijent ZiraatBank BH)

Naziv uposlenika

Naziv Banke

Račun uposlenika

Opis

Iznos u KM

186xxxxxxxxxxxxx

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Plata za Mart 2023

500.00

186xxxxxxxxxxxxx

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Prijevoz za Mart 2023

53.00

186xxxxxxxxxxxxx

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Topli obrok za Mart 2023

150.00

186xxxxxxxxxxxxx

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Obustava za kredit

250.50

JIB poslovnog subjekta                                                             (ako nemate transakc,račun u ZiraatBank BH)

Naziv uposlenika

Naziv Banke

Račun uposlenika

Opis

Iznos u KM

42XXXXXXXXXXX

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Plata za Mart 2023

500.00

42XXXXXXXXXXX

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Prijevoz za Mart 2023

53.00

42XXXXXXXXXXX

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Topli obrok za Mart 2023

150.00

42XXXXXXXXXXX

Ime i prezime

ZiraatBank BH DD

186xxxxxxxxxxxxx

Obustava za kredit

250.50

U nastavku donosimo opća pravila postupanja i neophodne podatke za proces isplate mjesečnih primanja:

ISPLATE MJESEČNIH PRIMANJA

E MAIL ADRESA  (na koju se dostavljaju elektronski spiskovi)

prilivi@ziraatbank.ba

TRANSAKCIJSKI BROJ RAČUNA na koji se uplaćuju sredstva za isplatu

1860001090186031

  • Kod slanja elektronskog spiska u predmet (subjekt) e-maila obvezno navesti JIB i naziv poslovnog subjekta isplatitelja mjesečnih primanja .
  • Elektronski spisak se dostavlja na dan uplate pokrića na mail adresu : prilivi@ziraatbank.ba
  • Za jedan spisak dostavlja se jedan nalog pokrića
  • Nalog pokrića mora odgovarati iznosu dostavljenog elektronskog spiska. Potrebno je da se u svrhu naloga navede razdoblje za koje se vrši isplata (mm/gggg). Ako je nalog pokrića veći od dostavljenog elektronskog spiska Banka će postupiti prema elektronskom spisku te izvršiti povrat više doznačenih sredstava. Ako je nalog pokrića manji od dostavljenog elektronskog spiska Banka neće postupiti prema elektronskom spisku već će izvršiti povrat doznačenih sredstava.

  • Banka vrši automatsko evidentiranje knjiženja na osnovu elektronskih spiskova koje je dostavio klijent. Za ispravnost podataka odgovoran je isključivo klijent. Ukoliko broj računa nije usklađen s imenom i prezimenom korisnika sredstava u elektronskom spisku, Banka će uplatu izvršiti prema podacima broja računa i ne odgovara za ispravnost imena i prezimena navedenih u elektronskom spisku.
  • Banka će kontaktirati isplatitelja u najkraćem mogućem roku ili najkasnije sljedeći radni dan u slučaju kada nije dostavljen elektronski spisak za uplaćeni iznos pokrića ili je račun korisnika sredstava (zaposlenika) neispravan. Ukoliko se elektronski spisak ili ispravan račun ne dostavi u roku od 3 radna dana banka će izvršiti povrat sredstava na račun isplatitelja. Napomena: Ukoliko je uplaćeno pokriće a neki od računa korisnika je neispravan, Banka će izvršiti isplatu sredstava preostalim korisnicima čiji su podaci o računima ispravni.

NAPOMENA: Banka zadržava pravo da telefonski komunicira isplatitelja u slučaju da ima bilo kakva nejasnoća u dobivenim podacima

Call centar telefon 081 920 088

www.ziraatbank.ba