Türkiye Cumhuriyeti Kredi Hattı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yüz milyon EUR (EUR 100.000.000) tutarında finas hattını sağlamıştır. Söz konusu finans hattı on yıl vadeli olacak ve Bosna-Hersek’te bulunan nihai kullanıcılara plase edilip gerçekleştirilecektir.

Finans hattının amacı tarıma, üretime, turizme ve bunlarla ilgili hizmet sektörlerine yatırım yapabilmeleri amacıyla (tüm Bosna-Hersek topraklarında sürdürülebilir geri dönüşün desteklenmesi özellikle dikkate alınarak) gerçek kişilere ve kobilere (SME) finansmanlara ulaşımın sağlanmasıdır.

Kredi hattından sağlanacak kaynaktan aşağıdakilere kredi kullandırılabilir;

Aşağıdaki belirtilen amaçlarla gerçek kişilere;

 • Savaş önceki ikametgah yerlerine geri dönmüş veya geri dönecek olan kişilerin zirai faaliyetlerini yapabilecekleri arazi satın alımının finansmanı;
 • Diğer gerçek kişilerin zirai faaliyetlerini yapabilecekleri arazi satın alımının finansmanı;
 • Zirai faaliyetler için (geniş anlamda) gerekli cari giderlerin vb. masrafların finansmanı;
 • Üretim kapasitelerinin ve serbest mesleklerin artırılması amacıyla bireysel işletmeler ile diğer gerçek kişilerin zirai/ticari faaliyetlerinin finansmanı;
 • Geri dönmüş kişilerin ikamet amacıyla konut alımı ve tadilatların finansmanı;
 • Turizmin kalkınması ve promosyonu ile ilgili faaliyetlerin finansmanı;
 • Yaşam standardının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir geri dönüşünün desteklenmesi amacıyla, savaş önceki ikmetgah yerlerine geri dönmüş veya geri dönecek olan kişilerin eğitim masraflarının ve tüketim mallarının finansmanı;
 • Diğerler.

Aşağıdaki belirtilen amaçlarla tüzel kişilere;

 • Küçük ve orta ölçekli şirketler.

İlgili sektörler;

 • Üretim-imalat sanayi sektörü;
 • Tarım,
 • Turizm,
 • Küçük işletme, esnaf ve sanatkarlar,
 • Bunlarla ilgili hizmet sektörleri,
 • Diğerler

Şartlar;

 • Sermayesinin %50,01'inden fazlası özel olan, sahipleri ve yönetimi dürüst, tecrübeli, sorumlu olan;
 • Mali bünyesi sağlıklı, borç ödeme gücü yeterli olan ve kabul edilebilir kredibiliteye sahip olan firmalar olması.

Finansmanlar BAM olarak kullandırılacaktır.

Kredibilitesi olan bir müşteri (gerçek kişi) ilgili gruba verilebilen kredi türlerinden her birini kullanabilecektir.

Kredibilitesi olan müşteri (tüzel kişi) bir adet işletme ve bir adet yatırım kredisini (yani her iki türünden birer kredi) kullanabilecektir.

Tüm şartlara uygun olursa bir müşteri 10 yıllık dönem içinde bir defadan fazla kredi talebinde bulunabilecektir.