Ziraat Bank BH akcija kredita “Prenos plate”

Ziraat Bank BH akcija kredita “Prenos plate”
Prenesi platu za lakšu otplatu!
 

ZiraatBank BH d.d pripremila je posebne uslove nenamjenskih kredita I kredita za refinnansiranje za sve klijente koji prenesu platu u ZiraatBank BH. Bez naknade za obradu kredita i uz fiksnu kamatnu stopu već od 1,99%.

NENAMJENSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE

  • Maksimalan iznos kredita do 50.000 KM,
  • Maksimalan rok otplate 10 godina
  • FIKSNA nominalna kamatna stopa već od 1,99% (EKS 3,33%)* (fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita)

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/
Iznos u KM

1 godina

3 godina

5 godina

7 godina

10 godina

10.000,00

842 291 182 137 104

20.000,00

1.684 582 364 273 207

30.000,00

2.527 872 546 410 311

40.000,00

3.369 1.163 727 547 414

50.000,00

4.212 1.454 909 683 518

*EKS 3,33% je izračunat na iznos kredita 50.000,00 KM i period otplate 12 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu 1,99%. U izračun EKS-a uključeni su troškovi naknade za vođenje kreditnog računa, troškovi kupovine mjenice, troškovi izvještaja iz CRK-a i polica osiguranja.

Dodatni proizvodi uz kredit:

  • Tekući račun I debitna kartica (u svrhu prijema plate preko računa u Banci)
  • Kreditna kartica
  • Mobilno bankarstvo
  • Kreditirani tekući račun

Za više informacija posjetite najbližu poslovnicu ZiraatBank ili nas kontaktirajte putem web kontakt forme na www.ziraatbank.ba  / komunikacijskog centra za klijente 081920088