Račun oročenog depozita MOJE GNIJEZDO TL

Račun oročenog depozita MOJE GNIJEZDO TL 

Za transfere sa vaših  USD, EUR, GBP i CHF deviznih računa otvorenih u našoj Banci koje obavljate prema TC Ziraat Bankası AŞ nudi vam se mogućnost konvertovanja istih u TL valutu i otvaranja “MOJE GNIJEZDO TL” računa oročenog depozita (račun “MOJE GNIJEZDO TL”) na vaše ime ili ime vaše firme ili firme čiji ste dioničar. 

Navedeni račun štednje  donosi vam prihod sa kamatnom stopom ponuđenom u trenutku otvaranja računa, zaštićena je od mogućih promjena kursa tokom cijelog perioda oročenja, a ako je prihod od kamate na kraju roka dospijeća niži od stope rasta deviznog kursa, povećanje kursa se odražava na vašem računu.