Nenamjenski krediti i krediti za refinansiranje

NENAMJENSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE

  • Nenamjenski gotovinski krediti kod kojih se odobrena sredstva isplaćuju na tekući račun klijenta, za ostale namjene za koje nije potrebno dokazivati utrošak sredstava, a ista se mogu koristiti prema vlastitim potrebama klijenta.
  • Krediti za refinasiranje namijenjeni su za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, uz mogućnost isplate dijela kredita u gotovini (maksimalno do 30% iznosa kredita)
  • Fiksna nominalna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita već od 2,59% (EKS 4,37%*)
  • Maksimalan rok otplate 10 godina
  • Obezbjeđeni policom osiguranja i mjenica dužnika

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu (naknada za obradu kredita 1,00%)

Iznos u KM/
Rok otplate

2 godine

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000

428

290

179

135

101

20.000

856

580

358

270

202

30.000

1.284

870

538

404

304

40.000

1.712

1.160

717

539

405

50.000

2.140

1.449

896

674

506

*EKS 4,37% je izračunata na iznos od 50.000,00 KM, period otplate 24 mjeseca, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu 2,59%. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja izvještaja iz CRK i troškovi police osiguranja.

Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu (bez naknade za obradu kredita i bez naknade za vođenje kreditnog računa)

Iznos u KM/
Rok otplate

2 godine

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000

439

304

198

156

127

20.000

877

608

396

312

253

30.000

1.316

913

594

467

380

40.000

1.755

1.217

792

623

506

50.000

2.193

1.521

990

779

633

*EKS 5,70% je izračunata na iznos od 50.000,00 KM i rok otplate 24 mjeseca, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu 4,99%. U izračun efektivne kamatne stope uključen trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja izvještaja iz CRK i troškovi police osiguranja.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na e-mail adresu informacije@ziraatbank.ba ili na broj telefona 033/955-129.