Ostalo

ZiraatBank BH d.d. je pripremila nove tarife za iznajmljivanje sefova, koje će se koristiti od 15.06.2020.godine, u skladu sa Odlukom o usvajanju izmjene i dopune Trifnika usluga Banke za fizička lica br:123/2020 od 28.05.2020.