Depoziti

Koja dokumentacija je potrebna da otvorim a'vista štedni račun?

Koja dokumentacija je potrebna da otvorim a'vista štedni račun?

RJEŠENJE: Potrebna dokumentacija za otvaranje štednog računa je: kopija lične karte i kopija prijave prebivališta CIPS.

Korisnik sam oročene štednje u Ziraat Banci d.d. BiH i novac mi je potreban. Da li mogu prekinuti oročenje i da li će mi se obračunati naknada zbog prijevremenog raskida Ugovora?

Korisnik sam oročene štednje u Ziraat Banci d.d. BiH i novac mi je potreban. Da li mogu prekinuti oročenje i da li će mi se obračunati naknada zbog prijevremenog raskida Ugovora?

RJEŠENJE: U zavisnosti od vašeg ugovora, uslovi prijevremenog raskida ugovora o oročenoj štednji su propisani u svakom ugovoru o oročenoj štednji, molimo vas da posjetite našu najbližu poslovnicu da biste dobili više informacija o raskidu ugovora.

Koji su dokumenti potrebni za otvaranje dječije štednje?

Koji su dokumenti potrebni za otvaranje dječije štednje?

RJEŠENJE:

Za zakonskog zastupnika (roditelji):

  •  važeća identifikacijska isprava
  •  kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS)

Za skrbnika:

  •  rješenje centra za socijalnu skrb kojim se imenuje skrbnikom
  •  važeća identifikacijska isprava
  •  kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS)

Za maloljetno lice:

  •  izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju važeće identifikacijske isprave
  •  CIPS prijavnica za maloljetno lice

Da li je štednja u Ziraat Bank BH d.d. sigurna?

Da li je štednja u Ziraat Bank BH d.d. sigurna?

RJEŠENJE: Depoziti položeni u Ziraat Bank BH d.d. osigurani su kod  Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Trenutno najveći iznos osiguranog depozita zajedno s obračunatom kamatom, koji isplaćuje Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, po deponentu po banci, iznosi prikladni depozit umanjen za zakonski ili ugovorni dug deponenta prema banci najviše do 50.000 konvertibilnih maraka.